Doctrinele Scripturii / Postat pe

Persoanele Sfintei Treimi – distincte și co-egale

Am văzut data trecută că există o bază biblică solidă care arată că persoanele Sfintei Treimi împărtășesc dumnezeirea. Putem fundamenta, însă, cu aceeași claritate faptul că persoanele Sfintei Treimi sunt împreună Dumnezeu într-o co-egalitate?

Persoanele Sfintei Treimi – împreună împărtășind dumnezeirea

Probabil cel mai important text trinitarian este Matei 28:19: Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. În actul de inițiere creștină, botezul, este invocată egalitatea între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este de neconceput ca împreună cu Tatăl, în această formulă baptismală să fi fost menționată o presupusă ființă angelică. Acest lucru este și mai evident atunci când se observă că atât Tatăl cât și Fiul și Duhul Sfânt împărtășesc același Nume divin, nu mai multe. Faptul acesta este mai ușor de observat în limba greacă decât în limba română. În aceasta din urmă nu se face distincția între pluralul și singularul cuvântului „nume”, pe când în limba greacă da. Și aici avem singularul.

Un alt exemplu de trinitarianism are loc la botezul lui Hristos. Tatăl rostește din cer cuvintele de adorare față de Acesta. „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” (Luca 3:21-22). Iar Duhul, ca semn de aprobare, coboară peste Isus în chip de porumbel. Cinstirea superlativă a Tatălui față de Fiul nu seamănă cu nimic din aprobările lui Dumnezeu față de anumite persoane din Vechiul Testament. Nu seamănă nici măcar cu una din formulele cele mai apropite, din Daniel 10:11: „Daniele, om preaiubit şi scump.” În mod cert, statutul lui Isus înaintea Tatălui este unul cu totul special, de o amploare dumnezeiască.

Formule trinitariene biblice

Pe lângă aceste aspecte, formulele de salut sau benedicție din epistole incorporează uneori formule trinitariene. „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.” (2 Corinteni 13:14). O altă formulă de acest gen o găsim la apostolul Petru: „… după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” (1 Petru 1:2) etc. Așadar avem o bază biblică solidă a personalității, co-egalității și unității persoanelor Trinității.

Scurtă istorie a dezvoltării dogmei Sfintei Treimi

Văzute în acest mod, lucrurile pot părea suficient de clare. Totuși hotărârea asupra formulei doctrinare ortodoxe care să aibă atât suport biblic cât și coerență rațională a durat câteva sute de ani de meditație creștină. Această perioadă de timp a fost presărată cu multe controverse și lupte în istoria Bisericii. Însă disputele cu ereticul, departe de a măcina vigoarea doctrinară a Bisericii, de fapt au întărit-o. Ele au creat fundamentul ascuțirii preciziei teologice a crezului trinitarian.

Probabil cea mai importantă dintre aceste învățături eretice este cea a lui Arius. Acesta considera că Fiul lui Dumnezeu nu este co-etern și de aceeași esență cu Tatăl, altminteri Dumnezeu n-ar mai fi Unul singur. Da, prin Fiul au fost create toate lucrurile, dar El Însuși este o creatură, cea dintâi dintre toate, afirma Arius. Acesta propunea relația dintre Fiul și Tatăl drept homoiousios (de esență asemănătoare), pe când rivalul său Atanasie, drept homoousios (de aceeași esență). Prima propunere a fost respinsă pentru lipsa de suport biblic real, fiind adoptată cea de-a doua, întâi la conciliul de Niceea (325 d.H.) și apoi și în alte concilii bisericești ulterioare.

Ereziile vechi sunt și moderne (Persoanele Sfintei Treimi negate)

Deși erezia lui Arius a murit atunci, ea a reînviat, fiind prezentă și astăzi în doctrina martorilor lui Iehova și a alor secte. Altă erezie care a fost respinsă, și pe fundamentul cărora s-a format doctrina ortodoxă a Sfintei Treimi a mai fost modalismul (că Dumnezeu ar fi o singură Persoană care s-a manifestat în moduri diferite de-a lungul istoriei: ca Tată, ca Fiu și ca Duh Sfânt). Și ea a înviat în zilele noastre în secta lui William M. Branham (1909-1965) numită branhamism. Altă eroare trinitariană a fost adopționismul – că deși Isus era un simplu om, și nu împărtășea dumnezeirea, El a fost adoptat ca Fiu la botezul Său. Prin formularea de la Niceea toate acestea au fost respinse ca rătăciri de la dogma biblică.

Am văzut, așadar, că această doctrină este biblică, și în același timp extrem de disputată. Cu toate acestea Sfânta Treime este piesa de căpătâi a Creștinismului. Data viitoare vom vedea ce anume o face așa de importantă.

Resurse în limba engleză:

https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-do-we-mean-by-person-and-essence-in-the-doctrine-of-the-trinity/

Pastor, Ștefan Cornu

 

Persoanele Sfintei Treimi - distincte și co-egale

Comentarii

 • Lavric Daniel23 octombrie, 2020

  Referitor la acest articol, în Biblie găsim explicit o ierarhizare ca funcție în Sfânta Treime, așadar nu putem vorbi despre co-egalitate în ceea ce privește funcția.
  Ioan 14: 28 „”Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl”; căci Tatăl este mai mare decât Mine.”
  Poate veți spune că această ierarhie din versetul de mai sus a fost posibilă DOAR în timpul lucrării Domnului Isus Hristos pe pământ, când El nu fusese încă proslăvit, dar ce facem cu următorul verset care vorbește despre Împărăția viitoare și de ierarhia evidentă (supunere) de atunci în Sfânta Treime?
  1 Corinteni 15: 28
  „Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.”
  E clar din versetul anterior că Tatăl a fost și va fi DINTOTDEAUNA mai mare ca funcție în Sfânta Treime decât Fiul, din moment ce Fiul i se va supune și la sfârșitul istoriei.
  De asemenea, există o ierarhie în funcție și în faptul că Domnul isus Hristos este mai mare decât Duhul Sfânt, care este a treia Persoană din Sfânta Treime, pentru că despre Duhul Sfânt, Domnul Isus Hristos ne spune că nu va vorbi de la El, ci va vorbi DOAR ce Îi va da Fiul să vorbească, ba mai mult… Duhul Sfânt Îl va preamări (proslăvi) pe Fiul:
  Ioan 16: 13 – 14
  „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”
  Așadar vedem o ierarhie în ceea ce privește funcțiile sau rolurile în Sfânta Treime.
  Putem vorbi de co-egalitate, în contextul dragostei și armoniei perfecte din Sfânta Treime, însă în ceea ce privește supunerea, chiar dacă ea este făcută în dragoste perfectă, totuși, ea este supunere, deci funcțiile sunt ierarhizate și nu mai putem vorbi de co-egalitate, când vorbim de funcție sau de ierarhie în Sfânta Treime.

  Răspunde

  • admin23 octombrie, 2020

   Mulțumim pentru interes și gândurile spuse. Aveți dreptate în a vedea funcția ca pe o chestiune importantă în discuția despre Sfânta Treime. Fără îndoială, persoanele Sfintei Treimi nu au aceleași funcții. Dacă am renunța la acest aspect ar însemna să renunțăm la diversitatea care există în sânul Dumnezeirii. Și avem dedicate alte câteva articole care fac referire la aceste diferențe în lucrările fiecărei Persoane a Sfintei Treimi (linkurile mai jos).

   Totuși este de nenegociat să afirmăm că există o unitate și o egalitate ontologică (adică a ființei) a Persoanelor Dumnezeirii, după cum este scris: „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Fără această unitate și egalitate a ființei Lor nu avem o Sfântă Treime. Da, există și o diversitate a lucrăriilor și funcțiilor, dar în același timp o egalitate în ce privește valoarea Persoanelor Treimii.

   De asemenea, aveți dreptate că ne este sugerată în Noul Testament o ierarhie în Dumnezeire: „Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.” (1 Corinteni 11:3)

   Dar este foarte important să nu afirmăm că ierarhia înseamnă superioritate valorică. Așa cum femeia nu este inferioară bărbatului din punct de vedere valoric sau ontologic, nici Tatăl nu este valoric sau ontologic superior lui Hristos. Tatăl are o funcție ierarhică superioară, dar nu și valorică. Sper că ajută remarcile făcute! Mult har!

   Linkuri:
   https://bisericaadonai.ro/dumnezeu-tatal-atributele-si-lucrarile-sale/

   https://bisericaadonai.ro/dumnezeu-fiul-atributele-si-lucrarile-sale/

   Răspunde

 • Lavric Daniel23 octombrie, 2020

  Mulțumesc pentru răspuns.
  Da, într-adevăr m-au ajutat remercile pe care le-ați făcut.
  Aici aveți mai multă „lumină” decât mine, în ceea ce privește conceptul de „co-egalitate” ca valoare în Sfânta Treime și este o doctrină importantă, pentru că duhul lui antichrist exact în această doctrină lovește (1 Ioan 2: 22) prin religiile antichristice și multitudinea de concepții eretice.
  Dacă reușește să strecoare îndoiala cu privire la conceptul de Sfântă Treime, inclusiv în ceea ce privește ierarhia și principiul de co-egalitate, a câștigat deja, de aceea, eu cred că trebuie ca această doctrină să fie cunoscută de orice creștin născut din nou, pentru a putea fi relevant atunci când va trebui să-i explice cuiva aceste concepte aparent confuze.
  Mulțumesc!

  Răspunde

  • admin23 octombrie, 2020

   Apreciem smerenia dumneavoastră! E un har să putem să ne ascuțim reciproc!

   Răspunde

 • Lasă un comentariu

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.