Valorile noastre cheie

Scriptura aprofundată

Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, suficient pentru viața de credință. De aceea predicarea expozitivă este prioritară la noi împreună cu studierea și aplicarea ei în grupuri mici. Nimic nu poate rivaliza cu puterea Cuvântului în viața noastră.
„Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate.” (2 Timotei 3:16)

Rugăciunea ferventă


Rugăciunea este afirmarea dependenței noastre de harul lui Dumnezeu. Așa cum omul trebuie să respire ca să poată trăi, tot așa și noi căutăm rugăciunea fără încetare, în public și în privat. Ne smerim și urmărim fervent călăuzirea și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră.

„Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire!” (Coloseni 4:2)

Slujirea sacrificială

În biserica Adonai credem că orice credincios trebuie să fie un mădular activ, așa cum vedem în Scripturi. Așa că, aici vei întâlni oameni implicați în cel puțin o slujire concretă, pentru gloria lui Dumnezeu și nu pentru afirmare de sine. Da, unele slujiri sunt mai vizibile decât altele, însă niciuna nu este mai puțin valoroasă ca alta.

„Noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat…” (Romani 12:5-6)

Iubirea autentică

La Adonai cultivăm iubirea sinceră față de Dumnezeu și față de oameni. Ne pasă în primul rând de oameni, nu de programe. De aceea promovăm cu intenționalitate unitatea, respectul reciproc și grija unii față de alții. Acestea sunt ingredientele unui climat de acceptare în dragoste și de relaționare familială.

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34)

Caracterul transformat

La Adonai îi primim pe toți oamenii așa cum sunt, fără să-i judecăm, dar ne pasă prea mult de ei ca să-i abandonăm acolo. Suntem dedicați transformării lor după chipul lui Hristos, prin sfătuirea și încurajarea reciprocă și prin slujba pastorală de asistarea a lor pe drumul sfințirii.

„Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)

Ce să fac mai departe?

Dacă simți că valorile și viziunea noastră vorbesc inimii tale îți recomandăm pașii din pagina Cum mă alătur.