Viziunea noastră

Viziunea noastră este să vedem cât mai mulți oameni restaurați și plini de pasiune pentru Dumnezeu!

Este o viziune inspirată din Marea Trimitere. Pentru a împlini această viziune punem accent pe celebrarea pasionată a lui Hristos,  pe creșterea spirituală a credincioșilor și comunicarea entuziastă a Evnahgeliei!

Celebrarea pasionată a lui Hristos

Pasiunea noastră în biserica Adonai nu țintește mai jos decât maximul posibil: Isus Hristos. Dacă ar exista cineva sau ceva care să merite pasiunea noastră mai mult decât Isus cu siguranță am fi ales acea persoană sau acel lucru. Dar pur și simplu așa ceva nu există. Isus Hristos, Regele universului, s-a coborât între muritori, s-a umilit slujind tuturor, s-a lăsat batjocorit, umilit și ucis de rasa umană fără să fi avut vreo vină, toate acestea din dragoste, pentru a ispăși vina păcatelor noastre. De aceea vrednicia și gloria Lui merită să fie celebrate cu toată pasiunea. „Vrednic este Mielul Care a fost înjunghiat să primească putere, bogăţie, înţelepciune, tărie, onoare, slavă şi laudă!” (Apocalipsa 5:12)

Creșterea spirituală autentică

Singurul care merită admirat de fiecare om este Isus Hristos. Iar admirația produce asemănare cu El. De aceea transformarea caracterului nostru după chipul și asemănarea lui Hristos nu va fi privită la biserica Adonai doar ca o opțiune. Ea trebuie să fie o normalitate și este o dovadă a adevăratei convertiri. Prin tot ceea ce facem în întâlnirile publice, în grupuri de casă și în relațiile unu la unu țintim creșterea spirituală autentică și formarea de ucenici sănătoși ai lui Hristos. „Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său...” (Romani 8:29)

Comunicarea entuziastă a Evangheliei

Cunoașterea lui Hristos ne-a adus o bucurie așa de mare încât vrem cu entuziasm ca și alții să audă despre numele Lui iar lauda lui Isus Hristos să cuprindă întregul pământ. De aceea la biserica Adonai realizăm o ferventă și frecventă activitate de răspândire a acestei vești bune dincolo de zidurile bisericii prin toate mijloacele posibile. „Cei cărora nu li s-a spus niciodată despre El vor vedea, şi cei care n-au auzit niciodată despre El vor înţelege.” (Romani 15:21)

Întâlnirile noastre

Întâlniri de celebrare în plen

Iubim să ne adunăm cu toții împreună cu scopul închinării pasionate și a proclamării Cuvântului lui Dumnezeu. Promovăm cu ardoare atât un angajament al minții cât și un angajament al inimii în închinarea noastră înaintea Dumnezeului dumnezeilor și Domnului domnilor. „Şi, în fiecare zi, în Templu şi prin case, nu încetau să dea învăţătură şi să ducă vestea bună că Isus este Cristosul.” (Faptele apostolilor 5:42)

Grupuri de studiu și rugăciune în case

Creșterea spirituală ia avânt atunci când ne ajutăm unii pe alții în călătoria creștină. De aceea la Adonai sunt dedicați îndemnării, învățării, sfătuirii și rugăciunii reciproce în grupurile de casă. „N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi prin case” (Faptele apostolilor 20:20)

Ce să fac mai departe?

Dacă simți că această viziune vorbește inimii tale și vrei să ne cunoști mai bine primul lucru pe care ți-l recomandăm este să consulți Valorile noastre cheie și apoi pagina Cum mă alătur.