DE CE AI NEVOIE DE ISUS?

 

1. Pentru că am PĂCĂTUIT!

Biblia spune: „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23); „Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.” (Romani 3:12).

 

2. Pentru că păcatul are CONSECINȚE!

Biblia spune: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu” (Romani 1:18a); „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23).

 

3. Pentru că Isus este singurul SALVATOR!

Biblia spune: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele apostolilor 4:12); „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8).

 

4. Pentru că El ne-a oferit o VIAȚĂ NOUĂ!

Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). Aceasta este pocăința: schimbarea vieții!

„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani 10:9). Toți cei e cred și se pocăiesc primesc o viață nouă.