Doctrinele Scripturii / Postat pe

Dumnezeu Fiul – atributele și lucrările Sale

Dumnezeu Fiul Dumnezeu Fiul Dumnezeu Fiul Dumnezeu Fiul

Cum spuneam, Dumnezeu este indivizibil în natura Sa și totuși o comuniune de trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am văzut data trecută că în Scripturi, diferențierea dintre Persoanele Sfintei Treimi se observă și în lucrările atribuite fiecărei Persoane în parte. Asta nu provoacă sciziune în Sânul Treimii fiindcă vorbim în primul rând de accente, nu de lucrări atribuite exclusiv Uneia sau Alteia dintre Persoanele Dumnezeirii.

Dumnezeu Fiul: răscumpărătorul

Vrem de această dată să analizăm lucrările care sunt atribuite în mod special Persoanei Fiului. Una dintre aceste lucrări este înfăptuirea lucrării de salvare sau mântuire. Și când ne referim la lucrarea mântuirii vorbim de întruparea, viața, moartea și învierea lui Hristos. Nu este greu de argumentat că Isus este Cel care a realizat salvarea. El duce la îndeplinire planul de salvare a lui Dumnezeu. De aceea în Apocalipsa 5:9-10 Isus este glorificat pentru că a „răscumpărat, pentru Dumnezeu, oameni din orice seminţie, limbă, popor şi neam 10 şi i-ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru; şi ei vor domni pe pământ!” (Apocalipsa 5:9-10). Cu un capitol înainte Tatăl era glorificat pentru actul creației, dar aici Fiului îi este atribuită lucrarea de răscumpărare a oamenilor din consecința păcatelor lor.

Cel în care trebuie să credem

Un alt aspect atribuit în primul rând Fiului, nu atât de mult Tatălui sau Duhului, este acela de a fi obiectul credinței mântuitoare. Oamenii pot fi salvați prin credința în Isus Hristos (Ioan 20:31; Faptele Apostolilor 16:31; Romani 10:9-10 etc.). Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16). Isus a fost destinat de Dumnezeu Tatăl pentru a fi obiectul credinței care îndreptățește, credință pe baza căreia Dumnezeu socotește dreaptă o persoană înaintea sfințeniei Sale: 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi! (Faptele Apostolilor 4:12). Acest lucru pare foarte natural în contextul în care El a fost Cel ce a înfăptuit mântuirea.

Isus, revelarea lui Dumnezeu

O altă lucrare specifică a Fiului este aceea de revelare a Tatălui. În evanghelia după Ioan, Fiul este descris în repetate rânduri drept singurul care L-a văzut pe Tatăl (Ioan 1:18, 6:46) și singurul care Îl revelează lumii pe Tatăl. 6 Isus i-a răspuns: – Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7 Dacă M-aţi cunoscut pe Mine, Îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut. 8 Filip I-a zis: – Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! 9 Isus i-a răspuns: – De atât de mult timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!”? (Ioan 14:6-9). Isus este întruparea Tatălui, sau, așa cum epistola către Evrei afirmă, „întipărirea naturii lui Dumnezeu” (Evrei 1:1-3, vezi și Coloseni 1:15).

Domn peste toate

Nu în ultimul rând unul dintre rolurile specifice ale Fiului este acela de a fi Domn peste toate. Ideea de „domn” implică suveranitate, conducere și putere supremă. Adică Isus Hristos este desemnat de Tatăl pentru a fi stăpânul și conducătorul lumii fizice și spirituale (Faptele Apostolilor 2:36; 1 Corinteni 8:6; Filipeni 2:8-11). Isus Hristos, în cuvintele apostolului Pavel, „trebuie să domnească până când îi va pune pe toţi duşmanii sub picioarele Sale.” (1 Corinteni 15:25). În această stăpânirea stă și atributul judecății finale a oamenilor și al ființelor angelice. În mod deliberat autorii Noului Testament afirmă că judecata i-a fost oferită de Tatăl Fiului (Ioan 5:22, Faptele Apostolilor 10:42; Faptele Apostolilor 17:31).

La nivel practic, noi suntem chemați să credem specific în Hristos ca Mântuitor, să ne supunem Lui ca Domn și să privim la El ca la dezvăluirea lui Dumnezeu Tatăl. A crede în Sfânta Treime înseamnă a onora fiecare Persoană a Trinității în modul și felul în care ni s-a revelat.

Resurse în limba engleză:

https://tabletalkmagazine.com/article/2019/12/god-the-son/

https://www.desiringgod.org/messages/jesus-is-the-christ-the-son-of-god

 

Pastor Ștefan Cornu

Dumnezeu Fiul - atributele și lucrările Sale

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.