Doctrinele Scripturii / Postat pe

Dumnezeu Duhul Sfânt – atributele și lucrările Sale

Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire, este și Ea asociată în Sfintele Scripturi unor lucrări specifice. Desigur, cu mențiunea pe care deja am făcut-o: că acestea reprezintă accente în relație cu celelalte Persoane ale Sfintei Treimi și nu exclusivitate față de Acestea. Întreaga Dumnezeire este prezentă și lucrează în toate acțiunile ei, însă cu reliefări diferite.

Dumnezeu Duhul Sfânt – inspiră Scripturile

Poate una din cele mai evidente lucrări atribuite în primul rând Duhului Sfânt în Scripturi este inspirația Scripturilor. Profeții de odinioară n-au prorocit „prin voia omului, ci… au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21). Isus Însuși a afirmat că David a vorbit prin Duhul Sfânt atunci când a compus psalmii (Marcu 12:36). Nu în ultimul rând, revelația Noului Testament„le-a fost descoperită acum sfinţilor Lui apostoli şi profeţi, prin Duhul” (Efeseni 3:4-5). Agentul revelației divine către umanitate este prin excelență Duhul lui Dumnezeu.

Dumnezeu Duhul Sfânt – Îl împuternicește pe Hristos

O altă lucrare pusă cu precădere pe seama Duhului Sfânt o reprezintă împuternicirea vieții și lucrării lui Hristos. Întreagă viață și lucrare a lui Hristos este marcată de lucrarea Duhului. Concepția supranaturală a lui Isus în pântecul Mariei a fost prin Duhul (Matei 1:18). Ulterior, în actul botezului lui Isus, Duhul este portretizat ca un porumbel ce coboară peste Isus. Prin aceasta El aprobă verdictul Tatălui („Acesta este Fiul meu preaiubit”) și călăuzește cu desăvârșire lucrarea lui Hristos.

În acest sens, Isus este portretizat în mai multe rânduri ca fiind plin de Duhul sau de puterea Duhului (Luca 4:1, 4:14). Astfel se împlinește profeția din Isaia despre Mesia ca fiind uns cu Duhul lui Dumnezeu: „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. (Isaia 61:1 în Luca 4:18). Atât de puternică era manifestarea Duhului în viața lui Isus, încât orice formă de batjocorire a minunilor și a lucrărilor realizate de Duhul prin Hristos este o formă de blasfemie ultimă și de neiertat (Matei 12:32).

Dumnezeu Duhul Sfânt – Îl glorifică pe Hristos

Un alt aspect asociat lucrării Duhului îl reprezintă glorificarea lui Hristos. Vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt, Isus spunea că „14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va înştiinţa” (Ioan 16:14). Duhul nu se glorifică pe Sine, Duhul nu vorbește despre Sine. Duhul are ca principal focus înălțarea persoanei și lucrării lui Isus Hristos. Duhul revelează umanității Cuvântul scris al lui Dumnezeu și Cuvântul făcut trup.

Naște din nou

Dar lucrarea Duhului se manifestă și față de credincioși. El este cu precădere agentul aplicării salvării. Nașterea din nou, fără de care nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu este o acțiune atribuită specific Duhului Sfânt (Ioan 3:5-6, vezi și Tit 3:5). Duhul este Acela care dezvăluie gloria lui Hristos credinciosului. Astfel, acesta își pună încrederea în El și Își găsească plăcerea în El. El iluminează pe oameni cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, lucruri cu totul neînțelese de lume din pricina păcatului (1 Corinteni 2:10, 12, 14).

Tot Duhul sfințește

Duhul de asemenea este Cel ce lucrează prin excelență în credincios sfințirea. Apostolul Petru adresează epistola sa celor „aleși după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul (1 Petru 1:1-2). Duhul lui Dumnezeu este Cel care îi ajută pe credincioși să devină tot mai asemenea lui Isus Hristos. Și tot o lucrare a Duhului este și oferirea de daruri spirituale credincioșilor. După ce Pavel enunță toate darurile cu care credincioșii sunt dăruiți de Dumnezeu pentru zidirea Bisericii, el spune că „toate acestea le înfăptuieşte Unul şi Acelaşi Duh, Care oferă fiecăruia în parte, după cum voieşte.” (1 Corinteni 12:11). Aceste daruri sunt special oferite de Duhul pentru ca Biserica să devină tot mai asemenea lui Isus Hristos.

Așadar, Cel care L-a umplut pe Hristos în mod deplin, Cel ce are ca scop glorificarea lui Hristos este Cel care Îl întipărește pe Hristos în viețile credincioșilor Săi, prin Scripturile inspirate de El și prin lucrarea darurilor cu care a înzestrat credincioșii. Laudă Duhului pentru aceasta!

Vezi alte articole despre Sfânta Treime sau Duhul Sfânt:

Implicațiile dogmei Sfintei Treimi – absolut dramatice

Dumnezeu Tatăl – atributele și lucrările Sale

https://www.ligonier.org/blog/five-truths-about-holy-spirit/

Pastor, Ștefan Cornu

 

 

Dumnezeu Duhul Sfânt - atributele și lucrările Sale

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.