Necategorizat / Postat pe

Cum mă călăuzește Dumnezeu? 8 principii de călăuzire

Cum mă călăuzește Dumnezeu? Înainte de toate trebuie să pornim cu următorul adevăr biblic. Adevărații creștini trăiesc o viață călăuzită de Dumnezeu. Domnul este Cel ce îi „călăuzește pe cărări drepte, datorită Numelui Său” (Psalmul 23:3). Siguranța lor este aceasta: „Însă eu totdeauna sunt cu Tine! Tu mă ții de mâna dreaptă, mă călăuzești cu sfatul Tău și apoi mă vei lua în slavă.” (Psalmul 73:23-24). Nu încape nicio îndoială, Domnul este Acela care conduce viața celor ce sunt ai Săi. Iar când ne referim la călăuzire pe tot parcursul acestui articol ne referim la acea conducere a vieților noastre în voia revelată a lui Dumnezeu și spre binele și fericirea noastră, toate pentru gloria lui Dumnezeu. Și este important să spunem, Dumnezeu îi călăuzește doar pe cei care au crezut spre mântuirea sufletelor lor în Hristos și s-au întors de la păcatele lor la Dumnezeu.

Dar întrebarea este: Cum mă călăuzește Dumnezeu? Și cum ne putem asigura în mod practic că, în calitate de credincioși, suntem călăuziți de Dumnezeu. Pentru că realitatea este că această călăuzire este condiționată de comportamentul nostru. De aceea aș dori să privim la opt caracteristici biblice ale omului condus de Dumnezeu. Cum mă călăuzește Dumnezeu? 

  1. Trăiește în smerenie Cum mă călăuzește Dumnezeu? 

El îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept și îi învață pe cei smeriți calea Lui. (Psalmul 25:9)

Smerenia este calea pentru a fi îndrumați de Dumnezeu. Domnul nu-i călăuzește pe cei mândri, cel puțin nu înainte de a-i smeri. De aceea trebuie să facem eforturi constante de a ne smeri și de a fi focalizați asupra gloriei lui Dumnezeu.

  1. Trăiește cu teamă de Dumnezeu

Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia El îi arată ce cale să aleagă. (Psalmul 25:12)

Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii (Proverbe 1:7), de aceea oamenii care se tem de Domnul primesc pătrundere în discernerea situațiilor complexe ale vieții. Fără teama de Domnul, însă, viața noastră ar pica în lipsă de țel, așa cum o navă fără busolă merge în derivă. A-L pune pe Dumnezeu în locul central al vieților noastre reglementează și pune în ordine prioritățile vieții noastre. Și asta înseamnă călăuzire divină.

  1. Ia deciziile în conformitate cu Biblia

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Psalmul 119:105)

O altă caracteristică a omului călăuzit de Dumnezeu este că trăiește în acord cu Scripturile. Este un om al Bibliei și caută să-și conformeze viața Cuvântului lui Dumnezeu. Și tocmai această conformare continuă îi slujește drept lumină pe cărarea vieții sale. De aceea dacă vrei să fii călăuzit de Dumnezeu caută să cunoști, să înțelegi și să aplici Sfintele Scripturi. Nu trebuie să te temi dacă ceea ce faci produce nemulțumire în ceilalți, atâta timp cât este biblic. Biblia este întotdeauna standardul călăuzirii în viață.

  1. Caută să ai motivații curate, duhovnicești

Continuă să-Ți arăți îndurarea față de cei ce Te cunosc, și dreptatea față de cei cu inima dreaptă! (Psalmul 36:10)

Dumnezeu își rezervă lucrarea de călăuzire pentru cei cu inima curată. Dumnezeu privește la inimă (1 Samuel 16:7) și cunoaște motivațiile acesteia. De aceea despre cei cu motivații greșite El afirmă: Atunci i-am lăsat în voia inimii lor încăpățânate; au trăit după propriile lor sfaturi. (Psalmii 81:12) Domnul nu călăuzește împotriva voinței cuiva, ci îl lasă pe om să-și urmeze motivațiile greșite. Nu te aștepta ca Dumnezeu să te oblige sau să te forțeze să umbli în călăuzirea Sa. Caută totdeauna să ai motivații curate și plăcute Lui și El se va asigura că Îți conduce pașii.

  1. Caută sfatul celor credincioși într-o decizie

Calea nebunului este dreaptă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. (Proverbe 12:15)

Întotdeauna în viață vor fi momente de decizie și momente de cumpănă. Cum le abordăm? Plini de încredere în propriile noastre opinii, plini de auto-suficiență? Nu, nu trebuie să ne bazăm doar pe propria noastră înțelepciune, ci să căutăm sfat la oamenii înțelepți de lângă noi. Desigur, decizia trebuie să ne aparțină și trebuie să ne-o asumăm în totalitate, dar suntem chemați să luăm aminte la sfaturile chibzuite ale celor cu teamă de Domnul. Urechea noastră să fie atentă la gândurile prevăzătoare ale oamenilor lui Dumnezeu.

  1. Roagă-te specific pentru călăuzire

David L-a întrebat pe Domnul, iar El i-a răspuns (2 Samuel 5:23)

Atunci când poporul Său nu-L întreabă în rugăciune pe Domnul cu privire la deciziile pe care ar trebui să le ia au loc lucruri neplăcute și nedorite (vezi Iosua 9:14-18). Dar când călăuzirea Sa nu este presupusă ci este căutată cu ardoare atunci El oferă biruințe răsunătoare (vezi 2 Samuel 5:22-25). Simplu, asta înseamnă să te rogi pentru deciziile pe care le ai de făcut și să aștepți călăuzirea Sa.

  1. Fii gata să-ți schimbi planurile la călăuzirea divină specială

Când am venit la Troa pentru Evanghelia lui Cristos și mi-a fost deschisă o ușă de către Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, pentru că nu l-am găsit acolo pe Titus, fratele meu. Astfel, mi-am luat rămas bun de la ei și m-am dus în Macedonia. (2 Corinteni 2:12-13)

Uneori faptul că ne aflăm într-o poziție favorabilă nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-ar putea chema să o părăsim pentru alte scopuri. Așa este cazul textului de mai sus, în care Pavel, deși descoperise o deschidere față de evanghelie în Troa, totuși este călăuzit să plece de acolo în Macedonia. Trebuie să fim flexibili la călăuzirea specială a lui Dumnezeu.

  1. Odihnește-te în providența și suveranitatea lui Dumnezeu

Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. (Ioan 3:27)

Atunci când circumstanțele sunt grele nu înseamnă neapărat că cineva nu este în voia lui Dumnezeu. Suferința este un bun prilej de cercetare, dar niciodată de îndoială a lui Dumnezeu.

Dimpotrivă, adevăratul credincios învață să se odihnească în faptul că Domnul este stăpân peste viața sa chiar și în momentele cele mai grele. Toate lucrurile, inclusiv cele dificile, lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28). Există o încredere a celor ce sunt copiii lui Dumnezeu, tocmai pentru că știu că Tatăl lor îi conduce în tot ce este bine pentru ei.

Cuvintele lui Ioan Botezătorul atunci când reputația sa scădea și cea a Domnului Isus creștea rămân un reper al adevăratei pietăți în fața lucrărilor suveranității divine din viața noastră: Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. (Ioan 3:27)

Alte resurse ajutătoare:

Pastor, Stefan Cornu

Cum mă călăuzește Dumnezeu? 8 principii de călăuzire

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.