Articole / Postat pe

Sub comanda Duhului Sfânt!

Regenerarea spirituală este o minune. Este o lucrare exclusivă a Duhului Sfânt. Doar Duhul poate să-i aducă la viaţă pe cei „morți în greșelile și în păcatele lor”. (Efeseni 2:1). Este vorba despre o lucrare de creație pe care Dumnezeu o desfășoară prin Duhul Sfânt în oameni morți din punct de vedere spiritual. Astfel, „morții” sunt aduși la viață, sunt făcuți „făpturi noi.”Marching_soldiers

Ce urmează apoi? Este important să știm ce urmează după ce suntem „născuți din nou.” Pavel le scrie galatenilor și le spune: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Galateni 5:25). Versetul este extrem de important. Sensul expresiei „să umblăm prin Duhul” este „să ținem pasul… să mărșăluim” în dependență de Duhul și sub comanda Lui. La fel cum, în armată, soldații mărșăluiesc în ritm, tot astfel creștinul regenerat trăiește „în ritmul” Duhului Sfânt, sub comanda acestuia.

Unii se bucură că „sunt aduși la viață” prin Duhul, apoi vor să pășească după cum doresc ei. Pavel ne arată că aceasta este o înșelăciune. Cine este trezit la viață prin Duhul, va trăi sub comanda acestuia, recunoscând autoritatea Lui.

Ce înseamnă acest lucru în mod concret? În Galateni 5:22-23 Pavel ne spune să mărșăluim având roada Duhului. În loc de „stâng, drept, stângul”, trebuie să spunem: dragoste, bucurie, pace, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeța, înfrânirea poftelor. Așa mărșăluiesc cei ce se află sub comanda Duhului Sfânt. Totul pentru gloria lui Hristos!

Costel Ghioancă

Sub comanda Duhului Sfânt!