Religie și știință / Postat pe

Conceptul de creație în creștinism

Conceptul de creație Conceptul de creație 

Una dintre cele mai atacate doctrine creștine este doctrina creației. Aceasta pentru că este și una dintre cele mai importante învățături biblice, cu ramificații și implicații radicale asupra trăirii ființei umane. Ea este una care obligă omul la reverență și supunere față de Creator. Dar tocmai acest caracter obligatoriu este cel care creează o adevărată adversitate față de doctrina biblică a creației.

Conceptul de creație și de nouă creație

Biblia începe cu creația și se finalizează tot cu creația, noua creație: La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1); Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. (Apocalipsa 21:1). Istoria a început cu crearea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu și se finalizează cu o nouă creație, în care va domni dreptatea pentru totdeauna. Ambele sunt lucrarea lui Dumnezeu.

Conceptul de creație reclamă faptul că Dumnezeu este originea tuturor lucrurilor

Natura conceptului creației este însă extrem de importantă. Și aceasta pentru că și omul este într-un anumit sens creator, deoarece are abilitatea de a crea lucruri noi, care nu au existat înainte. Însă atunci când omul creează, el o face întotdeauna folosind un material preexistent și necreat de el. În privința creației lui Dumnezeu, aceasta nu s-a produs cu ajutorul unui material deja existent, necreat de Dumnezeu. Tot ceea ce există, material sau imaterial își are întreaga originea în Dumnezeu. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. (Coloseni 1:16)

Dumnezeu are dreptul suprem asupra creației

Așadar, Dumnezeu este, potrivit Bibliei, originea tuturor lucrurilor. De aceea, El are dreptul suprem asupra creației. Textul de mai sus ne spune că totul a fost creat de El, așadar tot ceea ce există se datorează Lui. (a) Asta ne poziționează într-o stare de dependență și datorie eternă față de Dumnezeu. (b) Pe de altă parte dacă tot ceea ce există, există „pentru El,” înseamnă că scopul creației este Acela de a-L preamări pe El. În calitate de făptură a Sa, omul nu poate avea un destin și un scop separate de Dumnezeu, ci numai în relație cu Creatorul lui. Iată unul dintre motivele pentru care, de-a lungul timpului, cartea Genezei a fost una dintre cele mai atacate cărți ale Bibliei. Suficiența de sine a omului contemporan este în pericol de moarte din pricina acestei doctrine.

Dumnezeu este Legiuitorul suprem

Pe lângă acest corolar, din doctrina creației rezultă și faptul că Dumnezeu este Legiuitorul și Cel în fața căruia vom da socoteală. El este Judecătorul întregului pământ (Geneza 18:25). Nu noi suntem autoritatea morală supremă, ci Dumnezeu, Cel care ne-a creat. Fiindcă este creat de Dumnezeu, omul este responsabil din punct de vedere moral înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care își trăiește viața pe pământ.

Dumnezeu este Suveranul absolut 

Mai mult decât atât, în calitate de Creator, Dumnezeu este și suveran absolut peste creația Sa. El este olarul, iar creația este lutul. Modul în care El creează și scopul pentru care face asta sunt în totalitate libera alegere a lui Dumnezeu. Probabil că această doctrină, care izvorăște direct din calitatea de Creator a lui Dumnezeu este cea mai respingătoare pentru om. Supremația autonomiei umane este complet spulberată. Iar dreptul de a-L contesta pe Creator nu există în mod legitim. Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: ‘Ce faci?’ şi lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’? (Isaia 45:9).

 

Stefan Cornu

https://bisericaadonai.ro/dovezi-de-necontestat-ale-veridicitatii-crestinismului/

https://www.desiringgod.org/interviews/a-theology-of-creation-in-12-points

creație creație creație creație creație creație

Conceptul de creație în creștinism

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.