Articole / Postat pe

Cine este Antihristul?

Iată o întrebare care i-a tulburat pe oameni de-a lungul secolelor: cine este Antihristul?  Încercăm să dăm un scurt răspuns la această întrebare lucrând în principal cu 2 texte: 2 Tes. 2:3-10 și 1 Ioan 2:18-22.index

În 2 Tesaloniceni problema principală la care răspunde Pavel este legată de afirmația unora că „ziua Domnului ar fi venit deja.” Pavel îi asigură pe Tesalonicnei că ziua Domnului nu va veni înainte să se descopere „omul fărădelegii.” Aceasta este o ocazie bună pentru apostol să spună câte ceva despre acest „om al fărădelegii”.

Omul fărădelegii este personajul principal dintr-un act de rebeliunie împotriva lui Dumnezeu (lepădarea de credință), se așează în Templu și se dă drept Dumnezeu. Venirea lui se face „prin puterea Satanei” (2 Tes. 2:9) și va fi însoțită de „tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase..” Va veni și cu „toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (2 Tes. 2:10). Cu toate acestea, trebuie să știm că „omul fărădelegii” este destinat pierzării (2 Tes. 2:3), iar Cel care-l va nimici este însuși Domnul Isus „cu suflarea gurii Sale” (2 Tes. 2:8)

Omul fărădelegii este anticipat într-o viziune în Daniel 11:36-37. În epistolele ioanine se completează discuția despre acest personaj și vedem că el este asociat cu sfârșitul istoriei (1 Ioan 2:18), este un înșelător (2 Ioan 7), iar duhul său este deja la lucru în lume (1 Ioan 4:3).

În istorie, Antihristul a fost deja identificat, rând pe rând cu mai multe personaje: Antiohus al IV-lea, împăratul Caligula, toți ceilalți împărați care i-au persecutat pe creștini, Hitler, chiar figuri religioase etc.

Important de reținut:

1. Duhul lui Antihrist este deja în lume (răul este în lume), chiar dacă într-o formă limitată (restrânsă).

2. Va exista un moment în apogeul istoriei când răul se va dezlănțui într-un mod unic. Acest rău va fi reprezentat și întruchipat într-o persoană istorică (Antihristul).

3. Când Antihristul va apărea (dincolo de „duhul său” care este deja în lume), cei credincioși vor ști acest lucru. Încercările de „a ghici” despre cine este vorba sunt sortite eșecului, după cum s-a văzut deja în istorie.

4. Antihristul va fi nimicit de către Domnul Isus.

5. Cei credincioși au rolul de a contribui la limitarea răului în lume. Ei se opun lucărilor celui rău.

Costel Ghioancă

 

Cine este Antihristul?