Religie și filosofie / Postat pe

Aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina (partea 3)

aseitatea lui Dumnezeu si indura aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina 

Mai este o doctrină creștină care poate fi înțeleasă în mod obiectiv numai dacă Dumnezeu are aseitate: îndurarea Sa. Și aș vrea să vă îndemn aici la un pic de atenție, fiindcă nu este un aspect foarte ușor de înțeles. Doar un Dumnezeu veșnic și auto-existent poate fi îndurător. De ce? Tocmai fiindcă nu are nevoie de nimic din exteriorul Lui pentru a fi pe deplin împlinit. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. (Faptele apostolilor 17:25). Păcatul pe care omul îl comite împotriva lui Dumnezeu nu-L afectează cu nimic pe Dumnezeu în esența Sa. „Dacă păcătuieşti, ce rău Îi faci Lui? Şi când păcatele ţi se înmulţesc, ce-I faci Lui? Dacă eşti drept, ce-I dai Lui? Ce primeşte El din mâna ta?” (Iov 35:6-7). Deși multe din afirmațiile prietenilor lui Iov nu sunt neapărat adevărate, ceea ce afirmă Elihu este în perfectă concordanță cu învățătura de ansamblu a Scripturii despre Dumnezeu, iar motivul pentru care am selectat-o aici este datorită clarității ei inegalabile. Dumnezeu este total împlinit doar datorită Sieși. Gloria Sa rămâne la fel de nealterată chiar dacă omul o insultă prin păcatul Său, fiindcă această glorie depinde în ultimă instanță de aseitatea divină, nu de modul cum este tratat și perceput Dumnezeu. Amintiți-vă, El nu tresaltă când este preamărit și nu se tânguiește când este hulit. El tresaltă numai datorită Sieși. Gloria lui Dumnezeu este cu adevărat obiectivă și independentă de orice. Este o slavă care i se cuvine numai Lui, întrucât numai El are aseitate (Psalmii 29:2, 96:8). rea divina

Pentru a fi Dumnezeu, Dumnezeu nu depinde de nicio acțiune a Sa în exterior, nici măcar de pedeapsa celor ce L-au jignit. El nu are nevoie „să-și spele imaginea” pentru a-Și recăpăta semnificația de Sine și slava. Și tocmai de aceea este liber să ofere îndurare. În schimb, un Dumnezeu fără aseitate ar fi constrâns irezistibil să-și apere imaginea, fiindcă ea ar depinde în ultimă instanță de acțiuni exterioare care să restabilească imaginea Sa, și ca urmare, mila lui Dumnezeu nu ar putea exista ca opțiune obiectivă. Imaginea lui Dumnezeu însă, își are ancora nu în opinii exterioare, ci în aseitatea Sa. aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina

Ce este mila și care este mecanismul ei? Mila, vorbesc în termeni umani, poate surveni numai în cazul unui prejudiciu cauzat de cineva, indiferent de factura acelui prejudiciu: moral, bănesc etc. Dacă nouă ne greșește cineva, repararea relației necesită o compensație pentru prejudiciu, adică o pedeapsă, o retribuție. Doar primind acel prejudiciu considerăm că ni s-a făcut dreptate și că vina a fost plătită. Până când nu vine acel moment ne simțim nedreptățiți, trunchiați, despuiați de glorie. Acesta este motivul pentru care avem sisteme juridice, tribunale, avocați, procurori și judecători și motivul pentru care Biblia a instituit în Vechiul Testament un astfel de sistem judecătoresc. Dar care este motivul profund pentru care noi ne simțim prejudiciați? Motivul este lipsa noastră de aseitate. Noi avem nevoie întotdeauna de ceva din exterior (fie că vorbim de aprobarea oamenilor sau a lui Dumnezeu) pentru a ne simți compleți, valoroși, semnificativi. Nu avem nimic obiectiv în noi înșine care, indiferent de circumstanțe, să ne confere valoare și deplinătate (exceptând evident asocierea cu Dumnezeu care ne poate oferi acest lucru). Nu putem să ne ancorăm valoarea de sine în noi înșine, întrucât nu avem o astfel de valoare în noi înșine. Și tocmai așa ne și comportăm, ca și cum am avea o valoare derivată și dependentă. De aceea nu suntem imuni nedreptății, defăimării etc. aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina

Cu Dumnezeu însă, nu este așa. Indiferent de prejudiciul adus imaginii Sale, El nu are nevoie de retribuție pentru a fi complet, pentru a fi glorios sau pentru a fi Dumnezeu. Dumnezeirea Sa nu depinde decât de Sine. Și tocmai datorită acestei realități obiective a dumnezeirii, conceptul de milă poate exista și poate avea o substanță obiectivă. Mila nu poate exista în mod obiectiv decât dacă cineva poate suporta un prejudiciu fără a afectat de el. Am argumentat că Dumnezeu nu este afectat în esența Sa de păcatul nostru. Tocmai acesta este temeiul milei.

Un anumit text biblic afirmă uimitor conexiunea dintre mila divină și aseitatea divină: „Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut” (Psalmi 130:4). Dumnezeu are puterea de a ierta și pentru că are această putere demonstrează tuturor că este de temut. Datorită faptului că esența dumnezeirii Sale (lucru care Îl face Cel mai de temut dintre toți) nu este afectată de păcatul uman El poate oferi milă (un act de trecere cu vederea a nedreptății primite fără a fi prejudiciat) și nu numai dreptate. Esența dumnezeirii Sale este ancorată în aseitatea Lui și nu este afectată de păcat, de aceea poate ierta și de aceea este de temut. Așadar când Dumnezeu iartă arată tuturor că este un Dumnezeu de care trebuie să ne temem, întrucât capacitatea de a fi a acestui Dumnezeu rezidă în ceva neafectat de păcatul nostru, rezidă numai în El Însuși. Aceasta este o putere care trebuie să înspăimânte întreaga creația.

Știind acest lucru, credinciosul poate găsi o mare mângâiere. Îndurarea lui Dumnezeu nu este un construct artificial, aleatoriu sau capricios, ceea ce ar conduce în final la îndepărtarea oricărei siguranțe a iertării și până la urmă a oricărei îndurări. Îndurarea lui Dumnezeu este ancorată în cine este Dumnezeu, un Dumnezeu existent datorită Sieși. Așa că dacă El n-ar fi îndurător, El s-ar tăgădui singur. Aceasta ne oferă o încredere uimitoare. Știm în Cine ne-am pus încrederea! Știm în Cine nădăjduim și știm că El nu ne va dezamăgi niciodată! Și asta pentru că aseitatea Sa este în joc. De asta suntem așa de siguri de iertarea Sa, de asta suntem așa de încrezători că avem păcatele iertate! De asta suntem exuberanți, bucuroși și plini de îndrăzneală. „Căci dacă, în timp ce eram duşmani, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu doar atât, dar ne şi lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin Care am primit împăcarea.” (Romani 5:10-11, NTR)

Pe de altă parte, este uimitor cum, ancorând divinitatea lui Dumnezeu în aseitatea Sa conduce la afirmarea veridicității creștinismului comparativ cu celelalte două religii monoteiste: Islamul și Iudaismul. Aceste două religii afirmă aseitatea lui Dumnezeu, însă problema este că ele nu au o doctrină a îndurării divine. Atât în Islam cât și în Iudaism retribuția este caracteristica non-negociabilă a lui Dumnezeu, fie spre răsplătire, fie spre osândă. Potrivit acestora, retribuția este caracteristica morală definitorie a lui Dumnezeu prin care va judeca în ultimă instanță lumea. Mila nu are reverberații eterne, poate cel mult temporare. Dar aceasta nu poate arăta nimic mai mult despre Dumnezeu decât că este o ființă creată și nu un Dumnezeu al aseității. Da, această zeitate poate fi superioară omului, dar este una creată. Doar îndurarea și iertarea eterne, doar dragostea suverană a lui Dumnezeu pot fi consecvente atributului aseității lui Dumnezeu. Ei bine acesta este Dumnezeul înfățișat de Biblie. Și aceasta demonstrează uimitor că numai Creștinismul și numai Isus Hristos este capabil să acomodeze cu deplină exactitate imaginea Dumnezeului aseității. Din nefericire dumnezeii înfățișați în Islam sau în Iudaism sunt distorsiuni ai adevăratului Dumnezeu, incapabili să acomodeze aseitatea lui Dumnezeu. Astfel, cele două religii apără o zeitate nedemnă de a fi numită Dumnezeu. aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina

Rămânem însă o dilemă: cum poate Dumnezeu să ofere milă, arătându-Și aseitatea, și totodată să pedepsească păcatul demonstrând aseitate. Nu se bat cele două cap în cap? Vom analiza acest aspect în următorul articol.

Pastor, Ștefan Cornu aseitatea lui Dumnezeu si i aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divinandurarea divina aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina vaseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina

Aseitatea lui Dumnezeu si indurarea divina (partea 3)

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.