Viața înainte de viață. Dreptul la viață al copilului nenăscut

Viața înainte de viață. Dreptul la viață al copilului nenăscut

În lucrarea Dreptul la viață al copilului nenăscut, autoarea urmărește să ofere un răspuns la întrebările principale ce decurg din dezbaterea dreptul la viață vs. dreptul de a alege. Ce este mai important? Dreptul copilului la viață, sau dreptul mamei de a alege? Autoarea argumentează pentru dreptul copilului la viață, apelând la mai multe argumente:

1. Se tratează problema garantării dreptului la viață în diferite tratate și convenții internaționale, precum și în legislația internă, punctându-se câteva limitări ale cadrului legislativ;

2. Se aduc argumente din domeniile medical, filosofico-teologic și etic. (Astfel, se aduc argumente și mărturii care susțin că, din punct de vedere medical, copilul nenăscut este o ființă umană vie din momentul concepției. Se argumentează faptul că, din punct de vedere teologic și filosofic, copilul nenăscut este o persoană umană încă de la concepție. Mai mult, se vorbește despre respectul pentru viață, care trebuie să ne îndemne să prețuim viața, în orice moment al ei și indiferent de circumstanțe.

3. Se prezintă o cercetare practică. Pe baza unui chestionar, s-a realizat un sondaj, cu scopul de a observa dacă tinerii români prețuiesc viața, în general, și pe cea a copiilor nenăscuți, în particular. De asemenea, s-a dorit a se observa dacă tinerii ar mai alege varianta avortului în cazul în care ar ști că este vorba despre întreruperea vieții unei persoane și dacă ar primi ajutorul necesar în caz de sarcină nedorită. Cu siguranță această lucrare poate fi de folos în această importantă dezbatere legată de dreptul la viață al celor mai lipsite de apărare persoane: copiii nenăscuți.

***
Daniela Cristina GHIOANCĂ este licențiată în teologie și limba engleză (Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din București, 2005). În anul 2006 a obținut un masterat în traduceri literare în/din limba engleză (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), iar în 2014 a finalizat cursurile de masterat în asistență socială (Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara).  Cristina îl slujește pe Domnul alături de soțul ei Costel, pastor la Biserica Adonai din București și au împreună 3 copii: Teofil, Elias și Emma.

Puteți descărca gratuit cartea accesând link-urile de mai jos:

PDF – EPUB MOBI